Har du den internetløsning, der passer til dine nuværende behov? Eller er det nødvendigt med en opgradering?
Mange af os har brug for et effektivt internet, eksempelvis når yndlingsserien skal streames, eller der skal løses diverse arbejdsopgaver fra hjemmearbejdspladsen. Du har sikkert allerede hørt om bredbånd, uden helt at vide hvad det dækker. Det er da også efterhånden blevet et bredt begreb, der bliver benyttet i en lang række sammenhænge – nogle gange som et direkte synonym for internet, andre gange som den tekniske betegnelse for en dataoverførselsteknologi, der modtager og sender data over flere frekvenser, og som muliggør forskellige bredbåndsteknologier i forhold til internet.

Vil du gerne blive klogere på bredbånd, så besøg Gobredbaand bredbåndsguide her. Det er en guide, der giver dig et godt og grundigt overblik over de tilgængelige hastigheder hos de forskellige internetudbydere. Det er imidlertid også en guide, som går i dybden med en forklaring af de forskellige bredbåndsteknologier – der findes nemlig ikke kun én enkelt teknologi.

Hvilke bredbåndsteknologier kan jeg vælge imellem?

Den moderne teknologi tilbyder efterhånden ultrahurtige hastigheder – til stor fordel for forbrugerne. Det traditionelle bredbåndsinternet bygger bl.a. på teknologier som DSL-forbindelser via kobberkabler og mobilt bredbånd, men også Coax-kablerne har via kabel-TV muliggjort eftertragtede hastigheder. Dog bliver den splinternye bredbåndsteknologi fibernet omtalt som fremtidens internet. Modsat bredbånd via kobberkabler kan fibernet udnytte en dataoverførsel gennem lyslederkabler. Eftersom dataoverførslen kan ske gennem lys, får man også markant bedre hastigheder end de traditionelle løsninger. Det er imidlertid også en løsning, der ikke er tilgængelig overalt på nuværende tidspunkt. Adgangen til fibernet kræver, at der er gravet kabler ned – og ikke alle områder af Danmark er kommet med på fibernetkortet.


Når du skal vælge bredbåndsløsning, er det nemt at lade sig lokke af den løsning, der er hurtigst. Ifølge Ekstrabladets bredbåndsguide er det dog ikke nødvendigvis det bedste valg. Max. hastigheden på 1000 Mbit er f.eks. mest velegnet, hvis der er flere i husstanden, der skal streame eller game på én gang, men i andre tilfælde er det måske rigeligt med en noget mindre hastighed. Konklusionen er derfor, at du bør gøre din research, inden du vælger den absolut dyreste internetløsning. Det gælder også valget mellem fibernet og den traditionelle form for bredbåndsinternet såsom den lidt forældede DSL-forbindelse. Selvom fibernet bliver betegnet som fremtidens internet, kan flere af de andre bredbåndsteknologier stadig levere stabile løsninger med forholdsvis rimelige hastigheder.