Er I ved at renovere og overvejer derfor mulighederne for at skifte varmekilde? Det er nu, man skal gøre det, for sådan en installation som fjernvarme kræver lidt mere end de fleste. Den er til gengæld også en af de mest stabile, økonomiske kilder til varme på markedet i dag. Det er sikkert ikke noget nyt for jer at høre, at gaspriserne stiger og falder i pris fra tider til anden. Så hvordan finder man sin pris på fjernvarme?

Hvad kan bedst betale sig for jer?

Varmepriser, energiforbrug og for den sags skyld også vand- og elforbrug kræver ofte et grundigt kig på ens forbrug, hvis man ønsker den bedste og mest økonomiske løsning for ens husstand. Fjernvarme er, som ordet henviser til, forsyner husstanden med varme fra et varmeværk. Dette kører i ring imellem de nedgravede rør ud til husene og tilbage til varmeværket- her finder du pris på fjernvarme. Hvordan denne varme udnyttes i det enkelt hus, afhænger af hvilken type varmevekslere, man har i huset. Modsætningen til fjernvarme er nærvarme som blandt andet fås via en luft-til-varme-pumpe.

Hvad skal I vide om fjernvarme?

Udover en pris på fjernvarmen, er I sikkert interesserede i, hvad en installation af dette kræver. Nogle huse er faktisk udelukkede fra at modtage fjernvarme. Dette er ofte huse, der ligger afsides og udenfor byer. Når man ansøger om fjernvarme, skal man have papirer på huset med sig, som oplyser om energimærkning, oversigtplan over grunden og plantegning med markering af varmeanlæggene. Herefter følger noget papirarbejde for fjernvarmefirmaet, og så går arbejdet ellers i gang. Ledninger graves og lægges ned omkring huset, og når dette er færdigt, følger en periode med eftersyn som en del af opstarten. Herefter vil I kunne se jeres pris på fjernvarme via jeres elselskab, og I vil ikke skulle grave i haven igen.